Tevékenység


Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény szerint az ügyvéd

a) képviseli az ügyfelét,
b) büntetőügyben védelmet lát el,
c) jogi tanácsot ad,
d) szerződést, beadványt, más iratot készít,
e) az a)-d) pontban felsoroltakkal összefüggésben pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi.

A felsorolt tevékenységek ellenérték fejében történő rendszeres ellátására törvény eltérő rendelkezése hiányában kizárólag ügyvéd jogosult.

Az ügyvéd a felsoroltakon túlmenően elláthatja a következő tevékenységeket is:

a) adótanácsadás,
b) társadalombiztosítási tanácsadás,
c) pénzügyi és egyéb üzletviteli tanácsadás,
d) ingatlanközvetítés,
e) szabadalmi ügyvivői tevékenység,
f) olyan tevékenység, amelyre - helyi önkormányzati rendelet kivételével - jogszabály felhatalmazza,
g) külön törvényben szabályozott közvetítői eljárásban folytatott közvetítői tevékenység,
h) a cég - általa készített - létesítő okiratának és e cég bejegyzési (változásbejegyzési) kérelme további mellékleteinek elektronikus okirati formába alakítása,
h) cég székhelyének biztosítása (székhely szolgáltatás),
i) külön törvényben szabályozott közbeszerzési békéltetői tevékenység, valamint hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység,
j) külön törvényben meghatározott lobbitevékenység.

A törvény által meghatározott tevékenységek közül az alábbi tevékenységekkel foglalkozom:

Képviselet ellátása

  • magánjogi féllel szemben képviselet ellátása
  • hatóságok, helyi önkormányzatok és más szervezetek előtt folyó eljárásokban képviselet ellátása
  • polgári jogi, családjogi, munkajogi perekben képviselet ellátása
  • cégbíróság, ingatlanügyi hatóság előtti képviselet

Védői tevékenység

  • hatósági kirendelés alapján és esetenként meghatalmazás alapján büntető eljárásokban védői feladatokat is ellátok, különösen fiatalkorúak elleni eljárások során.
  • meghatalmazás alapján büntető eljárásokban sértetti képviselet ellátása

Jogi tanácsadás

  • Tisztelt ügyfeleim részére jogi tanácsadást végzek

Szerződések, beadványok és más iratot készítése

  • polgári jogi, családjogi és cégjogi iratokat elkészítése
  • cégek létesítő okiratának és e cégek bejegyzési, illetve változásbejegyzési kérelmének, valamint mellékleteinek elektronikus okirati formába történő alakítása létesítő okiratok szerkesztéséhez kapcsolódóan

Székhely szolgáltatás

  • megbízási szerződés alapján gazdasági társaságok székhelyének biztosítása

ÜGYFÉLFOGADÁS

 
VÁC
Széchenyi u. 10-12.
 
Kedd, Csütörtök
13-tól 18-ig
 
telefonos egyeztetés alapján más időpontban is
 

ELÉRHETŐSÉG,
IDŐPONT EGYEZTETÉS

 
Tel: +36-30-74 000 59
Tel/Fax: +36-27-306 930
_________________